MIPIM 2011 co-financing with ERAF (LV)

Ar šo informējam, ka SIA „Solvers” 09.05.2011. noslēdza līgumu ar v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” (LIAA) projektu „Starptautiskā izstāde REX un MIPIM”.

Projekts tiek līdzfinansēts no ERAF.


ERAF

EU

Darbības programmas 2007.-2013.gadam numurs un nosaukums: 2. Darbības programma „Uzņēmējdarbība un inovācijas”

Prioritātes numurs un nosaukums: 2.3. prioritāte „Uzņēmējdarbības veicināšana”

Pasākuma numurs un nosaukums: 2.3.1. pasākums „Uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātes”

Aktivitātes numurs un nosaukums: 2.3.1.1. aktivitāte „Ārējo tirgu apgūšana”

Apakšaktivitātes numurs un nosaukums: 2.3.1.1.1. apakšaktivitāte „Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings”

 

Projekta kopsavilkums:


Uzņēmums piedalījās starptautiskajā nekustamo īpašumu izstādē:

1. REX (saukta arī MALL, www.mall-expo.ru), kura norisinājās Maskavā (Krievijā) no 27. līdz 29.aprīlim, 2011.g.;
2. MIPIM (www.mipim.com), kura norisinājās Kannās (Francijā) no 8. līdz 11.martam, 2011.g.

Uzņēmums piedalījās starptautiskajās izstādēs ar pakalpojumu – satiksmes kustības datu vākšana, apkopošana, apstrāde un analīze, kas tieši saistīta ar jaunu nekustamo īpašumu objektu  izveidi vai esošo objektu paplašināšanu.

 

SIA „SOLVERS” saviem klientiem sniedz sekojošus pakalpojumus (www.solvers.lv).

  • Transporta kustības datu vākšanu un apkopošanu;
  • Transporta kustības datu apstrādi un analīzi, t.sk. veicot transporta kustības modelēšanu, saistīto satiksmes signālu analīzi, satiksmes ietekmes analīzi, sociālekonomisko ieguvumu – izdevumu analīzi attiecībā uz satiksmes organizēšanu un veicot virkni citu specifisku analīžu un modelēšanu, lai noskaidrotu, kā jaunā nekustamā īpašuma izveide ietekmē objekta tuvā esošo satiksmi.

 

Izstāžu dalībnieki un apmeklētāji – jo īpaši nekustamo īpašumu attīstītāji ir tiešā SIA „SOLVERS” mērķauditorija, jo attīstot jaunus nekustamo īpašu objektus vai paplašinot esošos objektus, tiem būs nepieciešama analīzes veikšana attiecībā uz jaunā objekta (arī paplašināšanas) ietekmi uz satiksmi un SIA „SOLVERS” veic šīs analīzes.

 

Izstādē REX (MALL) piedalījās 3 SIA „Solvers” darbinieki.

Izstādē MIPIM piedalījās 2 SIA „Solvers” darbinieki.

 

Projekta īstenošanas laiks: 01.02.2011. – 31.05.2010.


Projekta kopējās attiecināmās izmaksas
: 8 659,20 LVL (saskaņā ar NP datiem)


Pieprasītais finansējuma apmērs
: 4 329,60 LVL (saskaņā ar NP datiem)

 

Plašāka informācija: www.liaa.gov.lv