Sankt-Peterburg exhibition Sep-2010 co-financing with ERAF(LV)

ERAF

EU

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Ar šo informējam, ka SIA „Solvers” 30.09.2010. iesniedza v/a „Latvijas Investīciju un  attīstības aģentūra” (LIAA) projektu „ProEstate 2010”.

Projekts tiek līdzfinansēts no ERAF.

 

Darbības programmas 2007.-2013.gadam numurs un nosaukums: 2. Darbības programma „Uzņēmējdarbība un inovācijas”

Prioritātes numurs un nosaukums: 2.3. prioritāte „Uzņēmējdarbības veicināšana”

Pasākuma numurs un nosaukums: 2.3.1. pasākums „Uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātes”

Aktivitātes numurs un nosaukums: 2.3.1.1. aktivitāte „Ārējo tirgu apgūšana”

Apakšaktivitātes numurs un nosaukums: 2.3.1.1.1. apakšaktivitāte „Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings”

 

Projekta kopsavilkums:

Projekta ietvaros uzņēmums piedalījās starptautiskajā nekustamo īpašumu izstādē ProEstate 2010 (www.proestate.ru), kura norisinās Sanktpēterburgā (Krievijā) no 08. līdz 10.septembrim, 2010.g..

Uzņēmums piedalījās starptautiskajā izstādē ProEstate 2010 ar pakalpojumu – satiksmes kustības datu vākšana, apkopošana, apstrāde un analīze, kas tieši saistīta ar jaunu nekustamo īpašumu objektu  izveidi vai esošo objektu paplašināšanu.

SIA „SOLVERS” saviem klientiem sniedz sekojošus pakalpojumus (www.solvers.lv).

  • Transporta kustības datu vākšanu un apkopošanu;
  • Transporta kustības datu apstrādi un analīzi, t.sk. veicot transporta kustības modelēšanu, saistīto satiksmes signālu analīzi, satiksmes ietekmes analīzi, sociālekonomisko ieguvumu – izdevumu analīzi attiecībā uz satiksmes organizēšanu un veicot virkni citu specifisku analīžu un modelēšanu, lai noskaidrotu, kā jaunā nekustamā īpašuma izveide ietekmē objekta tuvā esošo satiksmi.

Izstādes ProEstate 2010 dalībnieki un apmeklētāji – jo īpaši nekustamo īpašumu attīstītāji ir tiešā SIA „SOLVERS” mērķauditorija, jo attīstot jaunus nekustamo īpašu objektus vai paplašinot esošos objektus, tiem būs nepieciešama analīzes veikšana attiecībā uz jaunā objekta (arī paplašināšanas) ietekmi uz satiksmi un SIA „SOLVERS” veic šīs analīzes.

Izstādē piedalīsies 3 SIA „Solvers” darbinieki.

Projekta īstenošanas laiks: 01.08.2010. – 15.09.2010.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 4 270,74 LVL

Pieprasītais finansējuma apmērs: 2 135,37 LVL

Plašāka informācija: www.liaa.gov.lv