REX-2012 co-financing with ERAF (LV)

Ar šo informējam, ka SIA „Solvers” 2012.gada aprīlī piedalījās starptautiskajā izstādē REX 2012, Maskavā, Krievijā.

Projekts tiek līdzfinansēts no ERAF.

ERAF

EU

 

Darbības programmas 2007.-2013.gadam numurs un nosaukums: 2. Darbības programma „Uzņēmējdarbība un inovācijas”

Prioritātes numurs un nosaukums: 2.3. prioritāte „Uzņēmējdarbības veicināšana”

Pasākuma numurs un nosaukums: 2.3.1. pasākums „Uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātes”

Aktivitātes numurs un nosaukums: 2.3.1.1. aktivitāte „Ārējo tirgu apgūšana”

Apakšaktivitātes numurs un nosaukums: 2.3.1.1.1. apakšaktivitāte „Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings”

 

Projekta kopsavilkums:

Uzņēmums ir piedalījies starptautiskajā nekustamo īpašumu izstādē:

REX 2012 (http://eng.mall-expo.ru/), kura norisinājās Maskavā (Krievijā) no 24. līdz 26.aprīlim, 2012.g.

Kaut arī uzņēmums neveic komercdarbību nekustamo īpašumu jomā, tieši šajā izstādē ir sastopami uzņēmuma potenciālie Klienti – nekustamo īpašumu attīstītāji. Pirms katra jauna nekustamā īpašuma objekta izveides ir svarīgi izanalizēt jaunā objekta ietekmi uz tuvumā esošo ceļu satiksmi, piemēram, vai jaunā objekta izveide neparalizēs šo satiksmi – ceļa joslu skaits, satiksmes intensitāte, nobrauktuves un piekļuve jaunajam objektam un citi dažādi jautājumi, kas saistīti ar jaunā objekta ietekmi uz satiksmi. Atseviškos gadījumos iespējams, ka, lai objektu izveidotu ir nepieciešams paplašināt objekta tuvumā esošo ceļu un veikt citu satiksmi regulējošo pasākumu kopumu. Kas tieši būtu veicams attiecībā uz satiksmi saistībā ar jauna nekustamā īpašuma objekta izveidi – nosaka analizējot esošos ceļa satiksmes datus, apstrādājot šos datus un modelējot satiksmes plūsmu pēc jaunā objekta izveides. Faktiski neviena publiski pieejama objekta (piemēram, lielveikala, nacionālās bibliotēkas vai jebkāda cita veida, jo īpaši publiski plaši pieejama nekustamā īpašuma objekta) izveide nav iespējama bez analīzes veikšanas par jaunā objekta ietekmi uz ceļu satiksmi un SIA „SOLVERS” nodrošina šo analīžu veikšanu – ar noteiktām metodēm izvērtē jauno nekustamo īpašumu objektu ietekmi uz satiksmi.

SIA „SOLVERS” saviem klientiem sniedz sekojošus pakalpojumus (www.solvers.lv):

  • Transporta kustības datu vākšanu un apkopošanu;
  • Transporta kustības datu apstrādi un analīzi, t.sk. veicot transporta kustības modelēšanu, saistīto satiksmes signālu analīzi, satiksmes ietekmes analīzi, sociālekonomisko ieguvumu – izdevumu analīzi attiecībā uz satiksmes organizēšanu un veicot virkni citu specifisku analīžu un modelēšanu, lai noskaidrotu, kā jaunā nekustamā īpašuma izveide ietekmē objekta tuvumā esošo satiksmi.

Izstādes dalībnieki un apmeklētāji – jo īpaši nekustamo īpašumu attīstītāji ir tiešā SIA „SOLVERS” mērķauditorija, jo attīstot jaunus nekustamo īpašu objektus vai paplašinot esošos objektus, tiem būs nepieciešama analīzes veikšana attiecībā uz jaunā objekta (arī paplašināšanas) ietekmi uz satiksmi un SIA „SOLVERS” veic šīs analīzes.

Izstādē piedalījās 3 SIA „Solvers” darbinieki.

Projekta īstenošanas laiks: 12.2011. – 04.2012.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: ap 5600 LVL

Pieprasītais finansējuma apmērs: ap 2800 LVL

Plašāka informācija: www.liaa.gov.lv